Valmentajien esittely

Emilia Sorajoki

Emilia

Emilia haluaa auttaa jokaista valmennettavaa oivaltamaan ja löytämään oman potentiaalin (työ)elämässä. Jokaisessa ihmisessä, oli sitten uran alkuvaiheessa, tai jo pidemmän aikaa työelämässä ollut, on valtava määrä vahvuuksia ja osaamista, jota ei välttämättä edes itse tunnista. Emilia auttaa valmennettavia löytämään motivaatiotekijät, sekä myös kehittämään omia toimintatapoja, joiden avulla valmennettava oppii oivaltamaan ja tekemään oman osaamisen näkyväksi niin, että se tukee valmennettavan työelämän tavoitteita ja toiveita.

Emilia on koulutukseltaan pian valmis aikuiskasvatustieteen maisteri, sekä aikuiskouluttaja.  Valmennuskokemusta hänellä on myös korkeakoulukentältä, sekä tällä hetkellä hän tekee tutkimusta korkeakouluopiskelijoiden uraohjauksen kokemuksista. Näin ollen Myös opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden pohdinnat työelämään liittyen, sekä oman suunnan löytämiseen on lähellä sydäntä.

Emilian kanssa ei tarvitse kaihtaa epävarmuuden tai keskeneräisyyden fiiliksiä ja toisaalta taas valmennuksissa voidaan käsitellä onnistumisia ja seuraavia steppejä- oli kyseessä sitten valmistuminen, työpaikan vaihto, urasuunnan muutos, päätös opiskeluun hakemisesta. Valmennuksessa saa olla juuri sellaisena kuin on sillä hetkellä.

Emilia valmentaa seuraavissa teemoissa:

 • Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen
 • Opiskelupaikan hakemiseen liittyvät teemat ja pohdinnat (pääsykokeet, mikä ala olisi minulle sopiva)
 • Työnhaku
 • CV:n ja hakemuksen luominen, sekä työhaastatteluun valmistautuminen
 • Työnhaku vähäisellä työkokemuksella (kesätyönhaku, harjoittelupaikkahaku, oman alan työn löytäminen)
 • Itselle soveltuvan työn löytäminen

Oona Haatainen

Oona

Oona on valmentaja, joka kohtaa jokaisen valmennettavansa yksilönä heitä kuunnellen ja rohkaisten kohti omannäköistä työuraa.

Oona on valmentaja, joka kohtaa jokaisen valmennettavansa yksilönä heitä kuunnellen ja rohkaisten kohti omannäköistä työuraa. Valmennuksissaan hän haluaa innostaa oivaltamaan uutta niin itsestä kuin omasta osaamisesta sekä sanoittamaan sitä. Oona auttaa pohdinnoissa työhakuun, omaan uraan sekä oman osaamisen tunnistamiseen liittyen.

Koulutukseltaan Oona on maisterivaiheen opintoja suorittava yhteiskuntatieteilijä, pääpainonaan työhön ja hyvinvointiin liittyvät teemat. Pro gradu -tutkielmassaan hän tarkastelee työelämään siirtymässä olevien korkeakouluopiskelijoiden huijarisyndrooma-kokemuksia. Tämä Tämä antaakin Oonalle syvällistä ymmärrystä oman osaamisen tunnistamiseen ja ammatilliseen itsetuntoon liittyvistä haasteista, joita monet kohtaavat siirtyessään uusiin uravaiheisiin. Oonan valmennukseen olet tervetullut juuri omana itsenäsi!

Oona valmentaa seuraavissa teemoissa:

 • Työnhaku
 • CV:n ja hakemuksen luominen
 • Oman osaamisen tunnistaminen

Mia Salin

Mia

Mialla laaja-alainen järjestökentän ja julkisen sektorin alan tuntemus. Hän on työskennellyt mm. järjestön toiminnanjohta

Mia  on koulutukseltaan KTM ja on opinnoissaan suuntautunut johtamiseen ja organisaatioihin. Koulutuksensa ja johdon työkokemuksen ansiosta Mia on pidetty johdon ja esihenkilötyön valmentaja. Mia valmentaa erittäin mielellään myös järjestö- ja julkisella sektorilla työskenteleviä ja sieltä töitä etsiviä.

Mia valmentaa seuraavista teemoista:

 • Työnhaku
 • Osaamisen tunnistaminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työ järjestössä tai julkisella sektorilla
 • Työnhakuhyvinvointi
 • Esihenkilötyö

Mia valmentaa suomen ja englannin kielellä.

” Mian ratkaisukeskeisyys, vankka asiantuntemus ja iso sydän auttaa kurjassakin tilanteessa.”

Mia Salin

Esa Hukkanen

Esa

Esa on tarkkanäköinen ihmisten tuntija, joka kohtaa jokaisen valmennettavan yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti. Esan ymmärrys ihmisten ja organisaatioiden toiminnasta on kehittynyt mm. asiakaspalvelutiimin esihenkilönä, asiakaskokemuskonsulttina ja laajoissa opinnoissa.

Esa näkee jokaisen valmennettavansa ainutlaatuisena. Hän pystyy tunnistamaan valmennettavan yksilölliset vahvuudet ja sanoittamaan ne vaikkapa työhakemukseen.

Esa tuntee hyvin myös TE-palvelut sekä opiskelumahdollisuudet.

Esa valmentaa seuraavista teemoista:

Työnhaku

Osaamisen tunnistaminen

Osaamisen kehittäminen

Työnhakuasiakirjat

Job seeking advice

Esa valmentaa suomen ja englannin kielellä.

”Esa on ammattilainen ja häneltä saa konkreettisia, näkemyksellisiä neuvoja sekä selkeyttä omaan ajatteluun.”

Susan Calonius

Susan

Susan on kokenut uravalmentaja ja työelämän ravistelija, jonka tavoitteena on herättää ihmisissä uusia ajatuksia omaan työelämään liittyen. Susan hyödyntää valmennuksissaan positiivista psykologiaa ja kasvatustieteellistä osaamistaan (teologi, opettaja).

Valmennettavat kiittelevät Susanin ratkaisukeskeistä valmennustapaa. Susan auttaa erityisesti työnhaussa olevia ja oman osaamisen kadottaneita. Susan tuntee erinomaisesti myös opintojärjestelmän, opintojen rahoitusvaihtoehdot ja TE-toimiston toimintatavat.

Susan valmentaa seuraavista teemoista:

 • Osaamisen tunnistaminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työnhaku
 • Työnhakuasiakirjat
 • Luottamushenkilöiden uratuki

Susan valmentaa suomen ja englannin kielellä.

Susan ei ota uusia jäseniä juuri nyt valmennettavaksi. Jos sinulla on valmennusprosessi kesken Susanin kanssa, voit olla häneen suoraan yhteydessä susan.calonius@coolla.fi

” Susanin taito löytää ihmisen piilevät kyvyt ja ehkä vaivihkaa taka-alalle jäänyt potentiaali on kyllä jotain todella ainutlaatuista!