Valmentajien esittely

Mira Kivistö

Mira

Mira on todellinen uravalmennuksen ammattilainen. Hän hyödyntää valmennuksissaan laaja-alaista opintotaustaansa (KTM, psykologian opinnot ja Business Coach). Miralla on lisäksi useita henkilöarviointisertifikaatteja (esim. AESI-, 360- ja SHL-menetelmät)

Mira on pidetty valmentaja. Mira toimii myös maahanmuuttajien työllistymisen tukena ja valmentaa sujuvasti usealla kielellä.

Mira valmentaa seuraavista teemoista:

 • Osaamisen tunnistaminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työnhaku
 • Työnhakuasiakirjat
 • Job seeking advice
 • Arbetssökningshjälp

Mira valmentaa suomen, englannin, ruotsin ja espanjan kielellä.

”Mira on uravalmentaja, joka saa valmennettavan oivaltamaan itsessään uusia ulottuvuuksia.”

Susan Calonius

Susan

Susan on kokenut uravalmentaja ja työelämän ravistelija, jonka tavoitteena on herättää ihmisissä uusia ajatuksia omaan työelämään liittyen. Susan hyödyntää valmennuksissaan positiivista psykologiaa ja kasvatustieteellistä osaamistaan (teologi, opettaja).

Valmennettavat kiittelevät Susanin ratkaisukeskeistä valmennustapaa. Susan auttaa erityisesti työnhaussa olevia ja oman osaamisen kadottaneita. Susan tuntee erinomaisesti myös opintojärjestelmän, opintojen rahoitusvaihtoehdot ja TE-toimiston toimintatavat.

Susan valmentaa seuraavista teemoista:

 • Osaamisen tunnistaminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työnhaku
 • Työnhakuasiakirjat
 • Luottamushenkilöiden uratuki

Susan valmentaa suomen ja englannin kielellä.

” Susanin taito löytää ihmisen piilevät kyvyt ja ehkä vaivihkaa taka-alalle jäänyt potentiaali on kyllä jotain todella ainutlaatuista!

Esa Hukkanen

Esa

Esa on tarkkanäköinen ihmisten tuntija, joka kohtaa jokaisen valmennettavan yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti. Esan ymmärrys ihmisten ja organisaatioiden toiminnasta on kehittynyt mm. asiakaspalvelutiimin esihenkilönä, asiakaskokemuskonsulttina ja laajoissa opinnoissa.

Esa näkee jokaisen valmennettavansa ainutlaatuisena. Hän pystyy tunnistamaan valmennettavan yksilölliset vahvuudet ja sanoittamaan ne vaikkapa työhakemukseen.

Esa tuntee hyvin myös TE-palvelut sekä opiskelumahdollisuudet.

Esa valmentaa seuraavista teemoista:

 • Työnhaku
 • Osaamisen tunnistaminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työnhakuasiakirjat
 • Job seeking advice

Esa valmentaa suomen ja englannin kielellä.

”Esa on ammattilainen ja häneltä saa konkreettisia, näkemyksellisiä neuvoja sekä selkeyttä omaan ajatteluun.”

Tommi Pylkkänen

Tommi

Tommin valmennustausta käynnistyi vuonna 2010 Jollas Instituutista. Tommi on valmentanut pitkään palvelualoilla työskenteleviä ja tuntee alan erinomaisesti. Työelämän oppimisen lisäksi restonomin tutkinto Haagasta auttaa vaikuttavan valmennuksen toteuttamiseen.

Valmennettavat kiittelevät Tommia erityisesti energisestä ja innostavasta otteesta. Monipuolinen tausta elintarvikkeiden ja MARA-alan parissa antavat Tommille hyvät eväät auttaa erityisesti näistä aloista kiinnostuneita.

Tommi valmentaa seuraavista teemoista:

 • Työnhaku
 • Osaamisen kehittäminen
 • Osaamisen tunnistaminen
 • Job seeking advice

Tommi valmentaa suomen ja englannin kielellä

”Tommin energia tarttuu valmennettavaan.”

Leena Ilomäki

Leena on kokenut pedagogi sekä kansainvälisen HRD kentän ammattilainen.

Leenalla on vahva käyttäytymistieteellinen tausta sekä liike-elämän ymmärrys (KM, HuK/opettaja, HR opinnot, projektijohtaminen, ammatticoach/ACC (useita sertifiointeja).

Leenan positiivinen ote coachina, uravalmentajana ja mentorina saavat kiitosta: osallistujien itseluottamus on lisääntynyt sekä omat käyttäytymis- ja toimintatavat ovat muuttuneet. Leenan energisellä otteella päästään tuloksiin.

Leena toimii yksilöiden ja ryhmien sparraajana:

 • osaamisen / uran johtaminen
 • työssä kehittyminen
 • (50+) työnhaku
 • HR ja HRD kentän haasteet
 • mielen ja (työ)hyvinvoinnin johtaminen

Leena valmentaa suomen ja englannin kielellä.

”Leena mahdollisti omien vahvuuksieni, ominaisuuksieni ja uratavoitteeni ymmärtämisen paremmin. Leenan monipuolinen kokemus ja taidot auttoivat ratkomaan haastavia ongelmia”

Valmentajakuvaus tulossa